Miasto dało prolongata spłaty 2 mln. zł!

Rada Miasta jednogłośnie wyraziōła zgoda na prolongata tyrminu spłaty 2 mln. zł pożycki do 31 października 2020 roku.

Wiceprezydynt Marcin Michalik pedziŏł, że nŏjlepszo bōła by konwersja tyj kwoty na akcje, a Miasto we tym roku woli wspoyrać Ruch gotówkowo. Łoncznie je zarezyrwowane 4 mln. zł na promocja miasta bez szport.


własne / sport.pl