Niy umrzesz, boś je Legynda bez Końca!

Tyla razy co my dostowali po pysku…a za kożdym razym my sie ino śmioli i robiyli swoja robota. Wiela to juz ludzi nawiyszało psów na Ruch, a łon dalyj trwo i bydzie tak cołki czos, bo Ruch to je Legynda bez końca.

Chyba łod zaranio, na Cicho lecom same przikre niy kiedy godki, ale żodyn niy wiy, że to je Klub bez wiylkie K i łon sie tak łatwo niy poddo, bo przeca sam som ludzie, co za Niybiesko eRka łoddadzom życie.

Wiela to juz razy nom ciśli bergi pod nogi, a my jak te bajtle, co sie kipli, to zarozki nazot wstowali, co by sie czowiyk naumioł, jak sie łazi – szpilo i inne. Nikt nom niy pomagoł za tego bajtla wstować, bo my mieli sie same na błyndach uczić i dowali my rada? Dowali! Terozki co chwila kajsik sie niy łobróca tam pytajom mie, wiela to minusów nom nacisnom, zakazów, wiela kary za jakie race czi inne, a jo ino sie tak zastanawiom…kaj je dobrze? Nikaj! Wiela to boło godki na Amica Wronki, na Lech Poznań, Polonia Warszawa…to żodyn niy wie nawet co to sie podzioło, a my? Dalyj som Ruch, a niy jakoś inno połonczono drużina i to na nos kożdy ciśnie i sie śmiyje za plycami.

A niych sie cisnom…łone niy wiedzom, co to je Klub. Ino swady szukajom, co by szło sie chycić i pociulać po gymbie, a niy tworzyć klub i w niygo wierzić. Łone ino paczom na nos i sie dziywujom, że my cołki czos sie dowomy rada, że nom mogom ciś, ale nos niy rozwalom! My niy somy byle fto…ze Ruchem cza sie liczyć, a ło tym kożdy sie terozki przekono, że jak nos chcom docić, to my im na sfol zrobiymy i sie uczimomy. I to niy tak na cufal, ale tak ze cołkij, prawdziwyj walki.

Bołech witać Klub jak przijechali ze Hiszpanii…boło przednio, krótko i zwiynzłowato, a te chopcy…wszistkie na gymbach mieli wypisano walka. Niy ino ło byt we Ekstraklasie – ale to pywnie je naczelno sprawa – ale i ło honor tyj eRki, co jom na klatach noszom. Łone wiedzom, że nos…chopców i dziołchy co kybicujom, zawsze majom za sobom, że na nosze rycenie na kożdym szpilu mogom liczyć, że nie som same na siebie skozane.

My momy kybiców, co za Klubym stanom murym! My sie ponarzykomy, ale to je nosz Klub i to je nosze prawo. A to, że my sie casym wnyrwimy, to je nosz przywilyj! My tyn Klub Wspieromy! We Niygo Wierzymy! Go Kochomy! I niy domy go zamknonć! To je ta naszo…wielko Legynda bez końca!

Dumni po zwyciynstwie, wierne po porażce…


Dyjwid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.