Niybiescy wrŏcajŏm do tryningów. Co ze ligom?

We pyndziałek, 4 maja, fusbalorze Ruchu wrŏcajŏm do tryningów, ale prziszłość III Ligi dalyj niy je znanŏ.

Chociŏż łobostrzyniŏ zwiōnzane ze koronawirusym sŏm sztopniowo ściōngane, to dalyj je wiyncyj pytań niż łodpowiydzi. Fusbalorze majōm dostać zgoda na tryningi nawet 3 na 3. To sugeruje, że mogŏm mieć ze sia kontakt, we końcu fusbal to gra kontaktowŏ, jakby na to niy patrzeć.

We mediach padajōm jednak stwierdzyniŏ, że III Liga, to liga amatorskŏ, a rozgrywki sŏm traktowane jak hobby. Niy wykluczŏ sie anulowaniŏ syzonu, a do Ruchu bōłby to srogi szlag w pysk. Przeca sŏmy na 3 placu we lidze, a sztrata do lidera to ledwie 6 punktów.

„Tryning mŏ syns, bo niy patrzymy ino na tyn syzon. Jak terŏz niy bydymy szpilać, chcymy sie jak nŏjlepij przigotować do nŏstympnego syzonu. Łobojyntnie, jakŏ bydzie decyzjŏ mŏ to tyż podłoże psychologiczne. Chcemy sie juz szpotkać i trynować na szpilplacu” – gŏdŏ nŏm tryner Ruchu – Łukasz Bereta.

Niy ma co… czas je perfidny, sytuacjŏ tyż. Ze szportowygo punktu widzyniŏ, niy dogranie syzonu do końca bydzie na pywno policzkiym, ale niy ma co zapominać, że zdrowie nŏszych fusbalorzy je nŏjważniyjsze.


własne