Nŏstympne odejścia ze Ruchu!

Transfery we Ruchu wyglŏndajōm tak samo łod pŏru lŏt. Nŏjprzôd sie odłazi, potyn ftoś prziłazi. To niy je dziwne, ale dziwne je to, że łod 2 lŏt, ze Ruchu odłazi corŏz to wiyncyj fusbalorzy, niżli prziłazi.

Dzisiŏj klub poinformowŏł, ze odłażom jesce: Dominik Małkowski (za porozumiyniym sztron), Patryk Sikora, Pavlo Miagkov, Wojciech Kędziora (niy przedłużŏmy kontraktów) i fusbalorze, kiere wrŏcajōm ze wypożyczyń: Gracjan Komarnicki, Michał Rutkowski i Kewin Paszek.

Do nich dołōnczajōm jesce te fusbalorze, kierym końcy sie wypożyczynie: Lucas Duriska, Łukasz Wiech i Konrad Budek.

Wyglŏndo zatym na to, że cŏłko kadra trza budować łod nowa, a dziywo jesce barzij fakt, że klub łorganizuje szpil testowy, kaj liczy, że znŏjdzie lepszych i już gotowych do szpilaniŏ fusbalorzy, niż tych, co łodchodzōm.

Co nŏm łostaje? Wierzić, że tryner Bereta dŏ rada to posklyjać i bydymy szpilać niy ło utrzimanie, a co nŏjmynij ło awans. Ja, to je do nŏs nojmynij.


własne / ruchchorzow.com.pl