Nowak we Stali, Lech we Ruchu

Bartosz Nowak podpisoł trzi – lytnio umowa ze Stalom Mielec. Niyoficjalnie klub móg zarobić kole 260 tysiyncy złotych.

Kamil Lech podpisoł umowa ze Ruchem i bez nojbilższe 2 lata bydzie szpiloł we Chorzowie.


własne / ruchchorzow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.