Nowy prezes we konkursie?

Foto: Dejvid

Po prześledzyniu inforrmacji we Internecie sprawa wydŏwŏ sie jasnŏ. Prezes Jan Chrapek niybawym pożegnŏ sie ze sztanowiskiym. Dochodzom głosy, że nowy bydzie wybiyrany we drodze konkursu.

Walne Zgromadzynie Akcjonariuszy mioło sie łodbyć 5 czyrwcŏ, ale ze racji, że 26 czyrwcŏ otwyrajom sie oferty na promocja Miasta bez szport, to łostało przełożone właśnie na 26.

Wiymy tyż, że wniosek ło licyncja na II Liga łostŏł wycofany, a niybawym klub słoży wniosek o licyncja na III Liga.

AKTUALIZACJŎ!!! Dzisiŏj, 4 czyrwcŏ, Prezes Jan Chrapek oddŏł sie do dyspozycji Rady Nadzorczyj!


własne / twitter @magrygier  / twitter @kat_gw_sport