Nowy sztadion na 19 000 miyjsc? To je możliwe!

Zajta Cicha6.com na fyjsbuku naszkryflała, że je szansa na to co by nosz nowy sztadion mioł plac na 19 000 ludzi! 

Trza by ino naniyść pora poprawek na projykt i do sie srobić to co je we Dortmundzie. A co tam je? Miyjsca stojonce kiere powiynkszajom plac na kybiców. Projykt klepnoł nawet prezys Cyntrum Przedsiymbiorczości i kożdy godo, że je to możliwe.

Produkcja może być tońszo niż sie zakłodało we piyrwszyj wersji i do tygo wiyncyj ludzi bydzie mogło wlyźć na szpil Ruchu.

Jako bydzie łostatyczno wersja? Zoboczymy niybawym. My ino by sie życyli co to niy bydom puste słowa i udo sie zaconć budowa.


fb: stadion dla ruchu – cicha6.com / własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.