Nowy tryner Juniorów Starszych i Młodszych!

We łostatnich dniach doszło do smiany trynera nŏszych Juniorów! Dotychczasowy tryner – Ireneusz Psykała bydzie terŏz łodpowiadŏł za koordynowanie bloku juniorskiego.

Nowym trynerem zostŏł Mateusz Michalik, zaś Juniory Młodsze bydzie prowadziōł Paweł Drapała.


apruchchorzow / własne