Ostateczna decyzja Komisji Odwoławczej w sprawie Widzewa – treść postanowienia

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po zebraniu, które odbyło się 17 marca postanowiła opublikować treść ostatecznego postanowienia dotyczącego ostatecznej decyzji w sprawie Widzewa Łódź

Komisja podjęła następujące decyzje:

1. Komisja, kierując się zarówno zapisami Podręcznika licencyjnego, jak i idąc z duchem sportu oraz uwzględniając trudną sytuację organizacyjną klubu,  postanowiła zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w pkt. 1 w ten sposób, że zamieniła karę minus trzech punktów na sezon 2015/2016 na sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

2. Komisja postanowiła również utrzymać w mocy pkt.2 i 3 decyzji nr II z 6 marca 2015 roku Komisji ds. Licencji Klubowych tzn. Komisja Odwoławcza podziela pogląd Komisji pierwszej instancji, iż jednym z najważniejszych celów procesu licencyjnego jest zachowanie ciągłości rozgrywek każdego szczebla, dlatego też dopuszcza możliwość gry klubu Widzew Łódź na stadionie w Byczynie do końca rundy rewanżowej sezonu 2014/2015, pomimo niespełnienia wszystkich wymogów infrastrukturalnych przez ten stadion i jednocześnie podtrzymuje nadzór infrastrukturalny oraz nałożoną na klub sankcję regulaminową w postaci odjęcia na sezon 2015/2016 po jednym punkcie za każdy mecz rozegrany w rundzie rewanżowej sezonu 2014/2015 na stadionie niespełniającym minimalnych wymogów infrastrukturalnych.

W odczuciu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN dalsze sankcje w postaci ujemnych punktów na następny sezon rozgrywkowy, uzależnione będą od determinacji i aktywności klubu w zakresie jak najszybszego zapewnienia stadionu spełniającego wymogi Podręcznika licencyjnego dla klubów I ligi na sezon 2014/2015 jeszcze na rundę rewanżową 2014/2015.

Powyższa decyzja jest decyzją ostateczną.


źródło: PZPN / własne

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.