„Pewnie byda juz za stary, żeby tu wrócić trzeci roz” – Kuba Kowalski żegno sie ze Ruchem. Wywiad!

Jakub Kowalski oficjalnie żegno sie ze Ruchem Chorzów. Wcoryj tyn fakt potwierdzioła oficjalno zajta klubu. My postanowiyli podpytać Kowala ło plany, oroz ło to, co tukej nojlepij bydzie spominać ze swojigo drugigo pobytu.

Życie Na Niebiesko: Klub wcoryj poinformowoł, że niy bydzie przedłużynio ze Tobom kontraktu. Żegnosz Chorzów po roz drugi. Cy łostatni?

Kuba Kowalski: Myśla, że ja. Mom juz 31 lot i byda chyba juz za stary na gra we Ruchu po roz trzeci.

ŻNN: Co nojlepij zapamiyntosz ze tego drugigo pobytu we Ruchu?

K.K.: Myśla, że nojbarzij to derby ze GKSym Katowice we 1-szyj lidze, powitanie mie na prezyntacji, kożdy tor, asysta i spotkanie mikołajkowe we Mikołowie.

ŻNN: Kybice na pewno niy zapomnom tych łostatnich Twoich dwóch torów, kiere rzutym na taśma dowały Ruchowi 3 punkty. Co czułeś, jak skandowali Twoje nazwisko?

K.K.: To boły ważne trafiynia, kiere dowały zwyciynstwo, abo je pieczyntowały. Patrzonc terozki na tabyla, doły nom trocha spokojniyjszo zima, bo niy wylondowali my na miyjscu spadkowym. Skandowanie kybiców zawsze dodowało mi wiary i pewności siebie. Fest im za to dziynkuja.\

ŻNN: Jesteś we zainteresowaniu kilku klubów ze 1-szyj i 2-gij ligi. Możesz pedzieć coś wiyncyj ło swoich planach?

K.K.: Narazie wola niy godać. Tak na prowda, to żodyn nie wiedzioł, ze byda wolnym fusbalorzem. Jo rozmawiajonc ze menadżerem godołech, że chca łostać we Ruchu i to je priorytet. Myśla, że moga jesce pomóc na boisku i jakiś chyntny na moje usługi sie znojdzie.

ŻNN: Na som koniyc chciołbyś coś pedzieć kybicom, abo działaczom czy wszistkim zwionzanym ze Ruchym coś łod siebie?

K.K.: Przede wszistim chciołbych podziynkować za tyn kolyjny rok kybicom, fanclubom, pracownikom klubu i chopcom, ze kierymi współpracowołech.
Mom nadzieja, że we klubie sytuacja finansowo w końcu bydzie normalno. Życza szibkiego zapewniynio sie utrzimania i włonczynio sie do walki ło cosik wyżyj, a we prziszłości awansu do Ekstraklasy, bo tam je miyjsce Ruchu.

ŻNN: Tobie życymy, cobyś jesce niy roz pokazywoł swoje umiejyntności i… mimo wszistko, być może kiedyś powrotu do Chorzowa.

K.K.: Życie pisze różne scynariusze.

ŻNN: Powodzynio i dziynkyjumy za wywiad.

K.K.: Dzięki.


własne / foto: Marcin Bulanda – Niebiescy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.