Piyrwsze ruchy transferowe za nami!

Na dziyń dzisiyjszy ze Ruchem pożygnało sie 5 fusbalorzy, ale tyż niykiere przedłużyli swoje kontrakty.

Tomasz Podgórski, Mateusz Bartolewski, Mateusz Iwan, Dawid Smug i Giorgi Tsuleiskiri, to fusbalorze kierych we Ruchu już niy ma. Kŏżdy ze wymiyniōnych dostŏł pamiōntkowŏ treska, a ze pożygnaniym niy wiōnże siã żŏdnŏ kara finansowŏ, czy tyż srogi żŏl kybiców.

Kontrakty przedłużyli – Jakub Rudek, Kacper Kawula i Kamil Lech, a czujymy, że to dopiyro poczŏntek. Tryner Bereta zapowiedziŏł, że bydzie sie robiōła konkuryncjŏ do Idzika, na co czekŏmy ze ciyrpliwościŏm.


własne / ruchchorzow.com.pl