Piyrwszo weryfikacja pozytywno [KONFERYNCJA PRASOWO]

dariusz grabinski

Chojniczanka Chojnice mioła być piyrwszom weryfikacjom drużiny trynera Skrobacza. Jak tak patrzeć, to mômy piyrwszo weryfikacjo pozytywno. Po szpilu zapraszômy do lektury zapisu konferyncji prasowyj. Po naszymu:

Tomasz Kafarski (tryner Chojniczanki): „Na poczōntek gratuluja wygranyj. Wydowo sie, ze fto łoglōndoł tyn szpil, to na pywno fest nyrwowo bo poczōntek dobry do nôs, potyn szibkie tympo i fajne łokazje. Wydowô sie, że spotkały sie dwie dobre drużiny.

My mieli we tym szpilu roztomajte fazy. Poczōntek szpilu na pywno do nôs, potyn trocha dominowoł Ruch, moja drużina fest fajnie reagowała po zmianach i trza sie pedzieć, że conojmynij jedna srogo kontrowersyjo we szpilu bôła. Jakby syndzia podjon inkszo decyzjo, a mioł tako łokazja to szpil skończōłby sie inaczyj. Kybice łobejrzeli bardzo dobrze szpilajonco Chojniczanka, ale tyż i bardzo dobrze szpilajōncy Ruch”.

Jarosław Skrobacz (tryner Ruchu): „Dziynkuja za gratulacje. Wygralimy i bez żodnyj kurtuazji godom, że ze nôjlepszom drużinom jakom gralimy do tyj pory. Poczôntek szpilu fatalny we nôszym wykonaniu i mogło sie to skōnczyć srogo, ale côłkie szczynście, ze goście niy wykorzistali łokazji wiela mieli, bo jakby my sfalali 0-2 to ino do sia bōłyby pretynsje. Potyn szpil sie wyrownôł i to nom pomogło bo na drugo halbka lepij my wylyźli, wiadomo bôło, że po nôszym torze goście musieli sie łodkryć i momyntami sytuacje sie wypracowywali.

Sytuacjo ze elwrem bōła łody mie daleko i niy chca sie wypowiadać, ale tyż łod nôs dwie łokazjie Siwka i bōłoby tyż inaczyj. Ze przebiegu szpilu bōł łon fest wyrównany i my go wygrali, a niy poradziyli my wygrywać szpilów ze srogom przewagom, niykiedy tak to jest. Mômy dzisiej 3 punkty i sie fest cieszymy.

Niy chciłbych indywidualnie łocyniać, ale Szczepan grôł dzisiej dobrze. Wygrôł pora pojedynków ze srogimi łobrońcami. Tyn tor mu sie należôł i na pywno pomoże mu myntalnie”.


własne / foto: dario