Piyrwszy tryning bez Richata

Dzisioj łodboł sie piyrwszy tryning we tym roku ze fusbalorzami piyrwszego zespołu. We tryningu brało udział 27 fusbalorzy, we tym boł jedyn nowy – Paweł Wojciechowski.

Tryning przebiegoł bez problymów, ale dostali my informacjo, że chory je tryner tormanów – Richat Kołodziejczyk.

Na dniach momy mieć informacjo fto bydzie prowadzioł póki co noszych tormanów, a Richatowi życymy zdrowio!


własne / niebiescy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.