Podbeskidzie lepsze łod Ruchu – konferyncja prasowo

Niybiescy sfalili szpil 22 raji Nice 1 Ligi ze Podbeskidziem Bielsko – Biała 0-2. Zapraszomy na zapis konferyncji po szpilu:

Adam Nocoń (Podbeskidzie): „Na pewno bardzo ciynżki szpil ze wzglyndu na warunki, ze wzglyndu na to, że na tym sztadionie tukej zawsze je ciynżko ło punkty. Kluczowe boło szczelynie bez nos tych dwóch torów. Piyrwszo halbka boła wyrównano i tukej jesce mogło sie to różnie potocyć. Drugi tor ustawioł tyn szpil i podziynkowanio do moich fusbalorzy, że przi tak trudnyj pogodzie zagrali dobry fusbal i konsekwyntny co przicziniło sie do zwyciynstwa”.

Chouan Ramon Rotsa (Ruch): „Dzisioj widzymy drugo strona fusbalu. Łostatnio wygrano, dzisioj sfalone. To powinno nos jesce barzij zmobilizować do dalszyj walki. Niy idzie fusbalorzom odmówić, że niy chcieli łodrobić tyj straty. Nigdy niy mieli my problymów jeśli łazi o stałe fragmynty gry, do dzisioj niy stracili my żodnygo tora ze stałygo fragmyntu. Po piyrwszym torze zespół gości groł fest ze zadku i boło nom ciynżko zrobić jakoś łokazja bramkowo. Nosz atak pozycyjny dzisioj odbywoł sie na małyj przeszczyni, naszo łobrona czynsto musiała wracać wiela metrów nazot. We drugij halbce boło widać, że zespół chcioł zmiynić tyn wynik, ze prawyj, ze lewyj, ze środka i pora łokazji do tora my miyli.
Na pywno cołki czos je na nos presja wyniku i łona bydzie pywno do łostatnigo szpilu. Mom jednak dzisioj wrażynie, że zespół zaprezyntowoł sie dobrze.
Momy założony cel i mom nadzieja, że go osiongnymy”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.