Pogrom przy Cichyj 6 – konferyncja prasowŏ i wypowiydź fusbalorza po szpilu Ruch – LZS

Olaf

Ruch Chorzów wygrŏł ze LZSem Starowice Dolne aż 7-2! Po szpilu bylimy na konferyncji prasowyj i pogodali my tyż ze Danielem Paszkiem. Zapraszŏmy do lektury. Ocywiście po Ślōnsku:

Daniel Paszek: „Szpil ułożōł siã po nŏszyj myśli bo szibko my szczelili tor. Niystety bōły tyż błyndy i stracilimy dwa tory. Idzie pedzieć, że ta połowa je do zapomniyniŏ. We drugij już my grali cŏłkiym inny szpil. Szczelilimy piynć torów i zakońcyli szpil po swojij myśli.
Znŏmy swoja wartość i wiedzielimy, że ze czasym szczelymy nŏstympne tory, we szatni pedzielimy se, że grŏmy swoje i bydzie gut. Tak tyż bōło za co brawa do cŏłkij drużiny.
Niy łod dzisiej wiadomo tyż, że kybice sŏm nŏszym 12 zawodnikiym. Fest im pszaje cŏłko drużina za to, że sŏm ze nami. To nŏm dŏwŏ dodatkowygo kopa do wygrywaniŏ”.

Tomasz Rak (II tryner LZSu): „Gratuluja wygranyj. We pełni zasłużonŏ wygranŏ. Możno ino we piyrwszyj połowie my cosik grali, dwa razy dołazilimy do rymisu, ale pod wzglyndem jakości jak nŏjbarzij drużina Ruchu zasłużôła na ta wygranŏ i im gratuluja”.

Łukasz Bereta (Tryner Ruchu): „Dziynkuja za gratulacje trynerowi Rakowi. Niy somy zadowoleni ze piyrwszyj połowy. Stracilimy dwa tory, ale we drugij połowie już my wsio kontrolowali, poszli za ciosym i tyn szpil bōł rozstrzigniôny. Niy somy zadowolone do końca, bo stracilimy za dużo torów, ale cieszymy sie ze 3 punktów i myślymy juz ło szpilu ze Pniôwkiem”.

Tryner LZSu po konferyncji dociep jesce: „Łodbudujcie ta marka! Żeście sŏm na nojlepszyj drodze!”


własne