„Pomimo spokojnego usposobienia, Marek jest charyzmatyczny” – Wywiad!

Marek Wleciałowski łostoł po roz drugi piyrwszym trynarem Ruchu Chorzów. Ło tym, jakim je człowiykiem, jakim boł fusbalorzem i innych, pogodali my ze byłym fusbalorzem Ruchu, a obycnie trynerem jednyj ze drużin młodziyżowców – Sewerynem Siemianowskim. Zapraszomy do lektury:

Dawid Godziek: Do Ruchu wraco Marek Wleciałowski. Mioł Pan łokazjo poznać Go ze perspektywy szpilplacu.

Seweryn Siemianowski: Ze perspektywy szpilplacu Marka oceniom bardzo pozytywnie. Zawsze boł konsekwyntny, niy ustympliwy, pracowity. Bardzo dobrze groł kepom, boł tyż skuteczny we poczinaniach we łobronie, ale i we ataku. Jako kolyga ze drużiny bardzo pomocny, zawsze współpracowoł. Mimo, że mo spokojne usposobiynie, je charyzmatyczny.

D.G.: I raz z Ruchem już awansował do Ekstraklasy w 2007 roku.

S.Ś.: Ja. Objon stanowisko we fest trudnym momyncie i wszistko skończoło sie sukcesym, jakim boł awans do Ekstraklasy. Historio zatoczyła koło. Marek zaś podjon sie wyzwanio. Jedyno różnica, to fakt, że terozki Klub je we nojgorszym łokrysie we swojij historii. Tym wiynkszy szacunek do Marka. Mom nadziyja, że wszistko sie udo poukłodać i zacnie sie marsz we góra, coby Nosz Klub łopuścioł te miyjsce we kierym nigdy niy powiyniyn sie znolyźć.

D.G.: Godo sie jednak, że niy ma nic „łod rynki”, ale tyż kybice majom mocne oczekiwanio. 

S.Ś.: Żodyn niy je cudotwórca. Do zarysowanio swojigo śladu na drużinie, trza czasu. Wiymy, że czasu je mało, a kożdy chciołby juz efekty, ale trza trocha poczekać. Mysla, że terozki trza sie starać chycić punktów wiela sie do, a po przepracowanym łokrysie przigotowawczym bić sie ło jak nojwyższe miyjsce we tabyli.

D.G.: We drużinie je kilka młodziyżowców, do nich trza być niykiedy psychologiym. Czy tryner Wlecialowski do rada?

S.Ś.: Ocywiście, że do sie rada. Niy jedyn roz to udowadnioł. Mo spore doświadczynie. Mom nadzieja, że do nich trefi, a łone oddadzom to na szpilplacu i polityka budowanio drużiny na noszych wychowankach bydzie kontynuowano.

D.G.: Na som koniyc, jakby jednym zdaniym oddać osoba Marka Wleciałowskiego, to bołoby to zdanie?

S.Ś.: Marek sam zbuduje drużina niy ino na już, ale na pora lot. Tego nom i Mu serdecznie życa.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.