Przigotowania do syzonu przełożone

ŻNN

Dzisiŏj, 17 czyrwcŏ mieli wrócić do zajynć fusbalorze Ruchu. We piuntek dowiydzieli sie, że jednak zacnŏm pôźnij.

Ło tym, że przigotowaniŏ do syzonu zacnōm sie pôźnij godało sie już łod jakigoś czasu, ale żodyn niy pedzioł tego oficjalnie. We piuntek jednak fusbalorze dowiydzieli sie, że zacnōm sie rychtować na nowy syzon dopiyro 24 czyrwcŏ.

Do przejynciŏ drużiny rychtuje sie Łukasz Bereta, kiery wymiyniany bōł we gronie faworytów na trynera Ruchu Chorzów. Tyn czas je po to, coby lepij sie wdrożōł we robota. Przinŏjmynij takie chodzôm słuchy.

Dodŏmy, że do 19 czyrwcŏ idzie skłŏdać swoje aplikacje na sztanowisko prezesa klubu, a 26 czyrwcŏ mŏ sie łodbyć Walne Zgromadzynie Akcjonariuszy i Rady Nadzorczyj Ruchu Chorzów.


własne