PZPN prziznŏł certyfikaty szkółkom piłkarskim!

Dzisiŏj PZPN prziznŏł 694 certyfikaty szkółkom piłkarskim we cŏłkim kraju, we tym tyż szkółkom ze Chorzowa!

UKS Ruch Chorzów i AP Ruch Chorzów otrzimały po srebrnyj gwiŏzdce, cyli drugij we kolyjności. PZPN prziznawŏł gwiŏzdki brônzowe, srybrne i złote.

Program tyn mŏ za zŏdanie podniesiynie poziomu szkolyniŏ we szkółkach, a to je piyrwszŏ edycjŏ. Do zwiōnzku wpłynyło prawie 1200 wniosków, PZPN prziznŏł 694 certyfikaty kiere bydŏm obowiōnzywać do końca czyrwcŏ 2021 roku.

Gratulujymy nŏszym szkółkom uzyskaniŏ takigo wyniku.


własne / pzpn