PZPN zawiesiło licencję dla Niebieskich!

Dzisiaj Komisja ds. Licencji Klubowych podjęła decyzję o zawieszeniu przyznanej licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 17/18 dla Ruchu Chorzów, a powodem są nieścisłości w złożonym wniosku.Konkretnie sprawa dotyczy zadłużenia Klubu wobec wypłaty premii dla piłkarzy za uzyskanie górnej ósemki w sezonie 15/16. Poniżej treść komunikatu:

„W dniu 18 maja 2017 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła wszcząć wobec Klubu Ruch Chorzów postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018, zobowiązując Klub do przedstawienia wyjaśnień do dnia 19 maja br.

Po przeanalizowaniu przedstawionych wyjaśnień, Komisja postanowiła zawiesić Klubowi Ruch Chorzów SA przyznaną w dniu 12 maja 2017 roku licencję nr 16 na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Komisja postanowiła zawiesić Klubowi licencję ze względu na podejrzenie naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018. Uzyskane przez Komisję informacje oraz dokumenty wskazują na wysokie prawdopodobieństwo naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i uzyskanie licencji na rozgrywki Ekstraklasy pomimo posiadania wymagalnych i przeterminowanych zobowiązań powstałych przed 31 grudnia 2016 roku i nieuregulowanych do 31 marca 2017 roku z tytułu należnych zawodnikom premii.

Komisja informuje jednocześnie, że będzie dalej prowadzić działania zmierzające do pełnego i kompletnego wyjaśnienia sprawy”.

Klub wydał dzisiaj oświadczenie w sprawie, a jego treść prezentujemy poniżej:

„W związku z postanowieniem Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, która w dniu 19 maja br. zawiesiła swoją decyzję z dnia 12 maja br. przyznającą Ruchowi Chorzów licencję na występy w Ekstraklasie w sezonie 2017/2018, Zarząd Klubu informuje, że przedstawił Komisji stosowne wyjaśnienia i jest gotów do dalszej współpracy z Komisją w każdym czasie i zakresie. Jesteśmy przekonani, że po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami sprawy licencja dla Klubu zostanie odwieszona.

Zarząd zwraca się do Kibiców i wszystkich zainteresowanych sprawą o niewyciąganie przedwczesnych wniosków na podstawie medialnych informacji. Zarządowi Spółki nie jest znany kompletny regulamin premiowania zawodników na sezon 2015/2016. Takim dokumentem nie dysponuje ani Spółka, ani osoby zgłaszające roszczenia. Zdaniem prawników, w takiej sytuacji nie ma podstaw do wypłaty premii. Co więcej, w zaistniałym stanie faktycznym zlecenie wypłat naraziłoby Zarząd na ryzyko postawienia zarzutu niegospodarności.

Wobec tych faktów formułowanie opinii jakoby Ruch Chorzów zataił w tej sprawie jakiekolwiek informacje jest krzywdzące i nie odpowiada rzeczywistości”.

Na dalsze informacje czekamy z wielkim zniecierpliwieniem, ponieważ może grozić klubowi brak licencji nawet na 1, 2 czy 3 ligę.


własne / pzpn / ruchchorzow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.