Rekord padł w Bielsku Białej [OPIS SZPILU]

Dzisiôj we Bielsku Białej grôł Ruch Chorzów ze miyjscowym Rekordem. Na trybunach bōło blisko 2000 kybiców Ruchu, a we łostatnij akcji meczu wygrano zapewniōł Mariusz Idzik!

Zanim zacôn sie szpil, to kybice juz zacli swoje show! Na sztadionie bōło wtedy kole 100 kybiców, ale rykli coby tauzen siedziôł juz na trybunie. Przi takij atmosferze fusbalorze Ruchu musieli czuć sie jak na Cichyj 6.

No niby musieli, ale trocha zacli na sztywno. Możno bez pogoda, bo bōło chłodno, a jak sie trocha pauznie we tako aura, to miynśnie potrafiōm sie lekko zastoć.

We tych piyrwszych minutach idzie łodnotować kepa Ecika, kiero poszła za tor i pora szczałów, kiere chyciōł torman gospodorzy. Potyn trocha my zbastowali, a to bōła okazjo do Rekordu kiery we 42 minucie ugrôł ek. Wcześnij bōł ewidyntny spolôny i fest kopniōny bōł Kawula, ale syndzia wskozôł na ek. Po cyntrze bala terfiōła do Ruckiego. Tyn uderzōł i po supku zdobōł tora do gospodorzy. Eins! Kierego niy powinno być!

Końcówka piyrwszyj połowy to jakieś jaja. Nôjprzód cysto bala wygrôł Ecik, syndzia gwizdnōł faul i za pyskowani dôł Janoszce kartka, a chwila potyn côłki sztadion słyszoł, jak gospodorz trefiōł go we noga, ale syndzia kozôł grać dalyj. Co ciekawe, we tyj akcji jesce ucierpiōł Kasolik, ale tyż syndzia gwizdka niy użōł. Tryner Molek tak sie wnerwiōł, ze chyciōł zaś żółto kartka, a juz po gwizdku na pauza kartka dostôł tyż tryner Bereta.

We drugij połowie lepij zacon Ruch, ale dalyj nôsze akcje bōły rozbijane. Po zmianie (Fosa wloz za Duchowskiego) zacło sie lepij ukłodać we środku pola. Godo sie, że bez szczylanio niy ma okazji na tory i wziôn sie to do sia Piotrek Kwaśniewski, kiery we 73 minucie uderzôł, a bala po rykoszecie wkulała sie do tora! Po EINS!

Kybice w miyndzyczosie zaprezyntowali fajno oprawa, a wszistko ze banerym ze hasłem: „POŁĄCZYŁ NAS KLUB, JESTEŚMY JAK RODZINA – CAŁE NASZE ŻYCIE UŁOŻONE POD TERMINARZ”, foty ze tego znôjdziecie tukej => Rekord Ruch [GALERIA]

Ruch côłki czos cis, a gospodorze ino cosik próbowali ze kontry. Chyba niy łoddali we tyj połowie żodnygo cylnego szczału na tor Kuby Bieleckiego. Doping kybiców co chwila sie wzmagoł, a syndzie grali swoje show. Nôjprzód liniowy paczôł na bala, kiero wylajzła za linia na ek, ale niy machoł tom chorongiywkom, a chwila potyn do parteru sprowadzony bōł Paszek, ale tyż syndzia uznôł, że niy bōło faulu.

Dopiyro we 91 minucie walōł Idzik i trefiōł gospodorza we rynka. Syndzia musiôł to odgwizdać i mielimy elwer! Do bala poszôł Mariusz Idzik i minuta potyn, na siyła szczelōł tora! ZWEI!

Chwila potyn syndzia zagwizdôł koniyc szpilu i Ruch wracô do Chorzowa ze kompletym punktów. Trza jednak pedzieć, że rywale znôlyźli dobry sposób na Ruch, co bōło widać we piyrwszyj czynści szpilu, ale… wygranych sie niy ocyniô.

Nôsz plus szpilu: Na plusa zasłużōł i Mariusz Idzik i Piotr Kwaśniewski i Łukasz Janoszka, i kybice! Ciynżko nôm wybrać fto bōł nôjlepszy, ale stawiômy, że jednak kybice! 2000 ludzi, zdarte gardła na wyjyździe, fajno oprawa i na bank ich doping dôł wiary we trzi punkty ze Rekordem. Co do fusbalorzy, na szacunek zasłużôł Piotr Kwaśniewski. W końcu jego podania bōły na dobrym poziomie, szczelōł tora bo sie nie bôł szczylać. Tyż chyto za to łod nôs plusa szpilu!

Rekord Bielsko Biała – Ruch Chorzów 1-2 (1-0)

Skład Rekordu: Szumera – Mączka, Rucki, Wyroba, Szymański, Caputa, Sobik, Guzdek, Żołna, Gaudyn, Kareta.

Skład Ruchu: Bielecki – Kasolik, Kawula, Kulejewski, Kwaśniewski – Winciersz, Mokrzycki, Sikora, Duchowski, Janoszka – Idzik.

Tory: 42 min. Rucki – 73 min. Kwaśniewski, 92 min. Idzik

Kartki: 46 min. Janoszka


własne