Ruch niy dostoł licyncji na I Liga – niy spełnioł 3 wymogów

Dzisioj pojawioł sie komunikat Komisji d.s Licyncji. Ruch niy dostoł licyncji na I Liga, bo niy spełnioł wymogów ze podryncznika numery: F.01, F.03 i F.04. Niy bydymy ukrywać, że somy tym faktym zaskoczone. Poniżyj tryść komunikatu:

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN:

I. Przyznała następującym Klubom licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 bez nadzorów i sankcji: Pogoń Siedlce, Puszcza Niepołomice

II. Przyznała następującym Klubom licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z sankcją regulaminową w postaci:

Tyski Sport – kary pieniężnej 10.000 zł za naruszenie kryterium F.03 oraz F.04
GKS Katowice – ostrzeżenia za naruszenie kryterium F.04.

III. Przyznała następującemu klubowi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z nadzorem Infrastrukturalnym i finansowym: Górnik Łęczna

IV. Przyznała następującym klubom licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z nadzorem Infrastrukturalnym: Chrobry Głogów, Odra Opole, Stal Mielec

V. Przyznała następującemu klubowi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z nadzorem finansowym:, Podbeskidzie Bielsko Biała

VI. Przyznała następującym klubom licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z nadzorem Infrastrukturalnym, finansowym i sankcją regulaminową w postaci:

Chojniczanka Chojnice – kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł za naruszenie kryterium F.01
Olimpia Grudziądz – kary pieniężnej 2.000 zł za naruszenie kryterium F.03

Przyznała następującemu klubowi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2018/2019 z nadzorem Infrastrukturalnym i sankcją regulaminową w postaci:

Raków Częstochowa – kary pieniężnej 2.000 zł za naruszenie kryterium F.03.

Przyznała Miedzi Legnica oraz Zagłębiu Sosnowiec licencję na rozgrywki Lotto Ekstraklasy na sezon 2018/2019 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.

VII. Nie przyznała licencji na rozgrywki I ligi w sezonie 2018/2019 następującym Klubom:

Wigry Suwałki za niespełnienie kryterium S.01 Podręcznika Licencyjnego;

Drutex Bytovia Bytów Klub nie wykazał przed Komisją, że jest w stanie dograć do końca sezonu rozgrywkowego 2018/2019. W związku z wycofaniem się głównego sponsora Klubu zdaniem Komisji ryzyko nie przystąpienia bądź niedokończenia przez Klub rozgrywek 2018/2019 jest bardzo duże. Mając na uwadze, że głównym celem procesu licencyjnego jest zabezpieczenie ciągłości rozgrywek powyższa decyzja Komisji jest w pełni uzasadniona.

Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji za niespełnienie kryteriów F.01, F.03 i F.04 Podręcznika Licencyjnego;

Stomil Olsztyn za niespełnienie kryteriów F.03 i F.04 Podręcznika Licencyjnego.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

F.01 – Sprawozdanie finansowe za okres śródroczny;
F.03 – Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej.
F.04  – Brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi
wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe
organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu
płatności składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w rozgrywkach
oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników
na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.


własne / pzpn / facebook – stadion dla ruchu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.