Ruch zalegŏ piyniondze „Guciowi”

Dejvid

Dzisiŏj zbiyrŏ się Komisja Dyscyplinarnŏ. O co łazi? O zalygłości Ruchu Chorzów wobyc trynera Krzysztofa Warzychy.

Popularny Gucio słożōł pismo do Piłkarskigo Sōndu Polubownygo, że niy dostŏł pełnygo wynagrodzyniŏ za czas, kiedy bōł trynerem Ruchu. Sōnd prziznŏł mu racjo i klub musiŏł wypłacić mu kole 130 tys. zł. Ze racji, że tego niy uczyniōł, dzisiŏj znierŏ się Komisja Dyscyplinarnŏ kiero bydzie na tyn tymat łobradować.

„Otrzimŏmy prawo gry we III Lidze. Uregulujymy ta zaległość, tak samo jak wobyc trynera Juana Ramona Rochy. Do spłaty je kole 700 tys. zł. Czekŏmy tyż na piyniondze za promocja Miasta bez szport. Tukej sprawa mo sie rozwiōnzać jutro, a czynść ze tych piniyndzy pôdzie na cel spłaty zadłużyniŏ. Czas na spłata mŏmy do końca czyrwcŏ” – gŏdŏł Zdzisław Bik dla Przeglondu Szportowygo.

Jakie mogōm być konsekwyncje? Łod kary piyniynżnyj, zablokowanŏ licyncja, po wykluczynie ze struktur zwiônzku łôncznie. Zatym szprawa je fest poważnŏ.

„Jestech zbulwersowany postawom Warzychy. Gŏdŏ, że mo Modre serce, a chce piyniondze za łôkrys, kiedy już niy pracowŏł. Jak odloz, jego umowa jesce niy wygasła, ale deklarowŏł, że niy bydzie chciŏł piyniyndzy za łostatnie 3 miysionce, kiedy już niy robiōł. Wyjechŏł do Aten i nagle zmiyniōł zdanie. To tako mocnŏ windykacjŏ, bo niydŏwno dzwoniōł do mie i się pytŏł kiedy dostanie piyniondze, a to przeca kwestia czasu” – dodŏwŏł Bik.

Przipomnymy, że Gucio trynerem bōł we czasach panowaniŏ prezesa Janusza Patermana.


własne / przegladsportowy.pl