Rylacjo po ślunsku u nos!

pbbrch000

Fto niy może jechać do Bielsko – Biołyj to może sie zawsze siednonć w doma i poczitać noszo ślonsko rylacjo live ze szpilu. Dzisioj zrobiemy rylacjo ze szpilu ze Podbeskidziem Bielsko – Bioło.

Przewidywane jedynostki:

Podbeskidzie: Zubas – Nowak, Mójta, Horoszkiewicz, Kwame – Kowalski, Kato, Możdżeń, Hiszpański – Demjan, Szczepaniak

Ruch: Putnocky – Konczkowski, Grodzicki, Cichocki, Koj – Mazek, Surma, Lipski, Iwański, Zieńczuk – Stępiński

Noszo rylacjo live po ślunsku bydzie do śledzynio tukej: Relacjo live: Podbeskidzie – Ruch


źródło: własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.