Rymis na wygrany szpil – konferyncja i wypowiydzi po szpilu Ruch – Znicz (1:1)

Ruch Chorzów zagroł dobro piyrwszo połowa i… słabo drugo, beztusz zamiast wygranyj momy ino rymis. Po szpilu pogodali my ze Pycikiem i bylimy na konferyncji. Zapraszomy do lektury, ocywiście po naszymu:

Mateusz Bogusz: „To boł szpil do wygranio, mielimy swoje sytuacje, ale niy wykorzystalimy ich, jo tyż miołech swoja łokazjo, cosik źle żech zrobioł, moglimy szczelić na 2-0 i by boło po szpilu. Tak poszła kontra, dostali my czyrwono kartka i broniymy sie. Niystety, ze trzech punktów łostoł ino jedyn.

We piyrwszyj połowie brakło nom skutyczności, mieli my sytuacje, mogli my to zakońcyć, tak samo we drugij połowie, przi mojij sytuacji moglimy szpil zamknonć i wszistko pod kontrolom, a tak niystety, niy wykorzistane sytuacje potrafiom sie zymścić.

Czuja sie w porzondku po tych trzech szpilach (2 na kadrze przyp. red.), tryner sie pytoł czy jestech zdolny do gry, fizycznie sie czułech w porzondku, myśla, że niy brakowało mie siyły, terozki trocha czasu na regeneracja, ale we sobota trza wywiyźć trzi punkty i na to licza”.

Konferyncja:

Andrzej Prawda (Znicz): „Komyntarz może być ino jedyn. Przed szpilym, jak my tukej jechali, nota bene we dniu szpilu, co je na tym poziomie rzadkościom, braliby my tyn wynik we ciymno. Przijechalimy powalcyć i wydowo mi sie, że zespół walczoł, zostawioł dużo zdrowio i wydowo mie sie, że zasłużyli my na tyn rymis. Pomogła nom ta czyrwono kartka kiero wyłonczoła Ruch ze gry.

Momy jednak pełny szacunek do rywala i wyniku, cieszymy sie ze tego i podtrzimujymy dobro passa wyjazdowo”.

Dariusz Fornalak (Ruch): „Niy ukrywom, że somy rozczarowane tym wynikiym. Niy zamknelimy go przi 1-0 beztusz niy wygralimy go. Co wiyncyj, nie zasłużylimy na zwyciynstwo, bo kiedy popełnio sie taki fest błond we ustawiyniu przi własnym stałym fragmyncie gry, to niy ma co licyć na zwyciynstwo. Dobrze, że nie sfalilimy go we końcówce.

Gra dwójkom ze przodka to niy przipadek, zagralimy tak we drugij czynści łostatnigo szpilu i to boła konsekwyncja tamtygo szpilania. Chcielimy dominować i to nom sie udowało, ale niy dokońcyli my dzieła”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.