Ślōnski LIVE: Ruch – Znicz ino u nŏs!

Po perturbacjach zwiōnzanych ze odzyskaniem dostympu do zajty już niy ma śladu i dzisiej bydymy robić Ślōnski LIVE szkryflany ze szpilu Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków.

Dwa ostatnie szpile Ruchu som do zapomniynio. Problymy zdrowotne fest odbiōły sie na drużinie i wynikach bez co walka o 2 plac jest fest ciynżko, ale zdŏwo sie, że niy niymożliwo.

Chojniczanka sfalōła szpil ze Garbarnią i bezto Ruch mo szansa na dogoniynie ich we tabeli, ale coby sie tak stało to muszŏm dzisiej wygrać szpil ze Zniczem.

Niy bydzie to łatwe, bo ze naszych informacji wyniko, że choróbsko niy chce dać pokój i drużina choby chciała, to mo problymy ze kerymi ciynżko sie gro. Sami byli my znerwowane tym, jak szpilali ze Radunią czy Puławami, ale oczywiście wiadomo, że życzymy przede wszistkim zdrowio, bo one bydzie nŏjważniejsze na koniyc syzonu.

Szpilu niy bydzie we TV, a ino na Sportize i we aplikacji eWinner wiync wszyscy na Cicho! Jednak fto niy może być, tyn poczyto nŏsz LIVE, kery szkryflomy po naszymu.

Szpil zacznie sie o 15:30, a my zacznymy szkryflać już kole 14:40. Nŏjważniejsze akcje szpilu po naszymu przeczytŏcie tukej: LIVE: Ruch- Znicz.


własne