Sprawa licyncji na III Liga, a słożony wniosek

ŻNN

Ruch Chorzów złożōł wniosek ło licyncja na II Liga, jak tam dostanymy, to ze automatu dostanymy tyż licyncjŏ na III Liga.

Czas na rozpatrzynie wniosku mijŏ 3-4 czyrwcŏ. Jak niy dostanymy licyncji, trza bycie skłŏdać łosobny wniosek ło licyncjŏ na III Liga. Ocywiście je jeszcze odwołanie. Jakby bōło skłŏdane, ale bydzie niy skuteczne to dostanymy pora dni na złożynie wniosku ło licyncja na III Liga. Tam decyduje już Ślōnski Zwiōnzek Fussbalu. – „Jesce we kwiytniu skłŏdany bōł wniosek na II Liga. Jak łostanie uznany, to bydzie to równoznŏczne ze otrzimaniem licyncji na III Liga. Jak bydzie inaczyj, słożymy osobny wniosek na III Liga. Na razie czekŏmy na decyzjŏ PZPNu” – gŏdŏł nŏm Tomasz Ferens, Rzecznik Prasowy Klubu.

Nigdy niy idzie dŏwać 100% pywności, ale ze nŏszych źródeł wynikŏ, że we III Lidze wystōmpiymy na 100%. Czy je syns licyć, że aż 4 drużiny niy dostanōm licyncji na II Liga? Myślymy, że niy.


własne