Srogo lekcja gry we fussball ło awans – konferyncja po szpilu Ruch – Widzew

We Meczu Przyjaźni, Ruch sfaloł 1-3 ze Widzewem Łódź. Zapraszomy na zapis konferyncji prasowyj, ocywiście po naszymu:

Radosław Mroczkowski (Widzew): „Na pywno boło ekstraklasowo jeźli łazi ło to, co boło na trybunach, ta cołko oprawa szpilu i za to wiylki szacunek do kybiców kierzy dzisioj byli i dopingowali.

My spodziywali sie trudnygo szpilu. Moja drużina zagrała skutecznie we piyrwszyj połowie i to boł klucz do wygranyj. We końcówce boło widać małe problymy, beztosz zrobili my zmiany, ale ciesza sie ze punktów, ze tych torów, bo łone niy boły takie ze cufala ino wypracowane. Ta piyrwszo czynść szpilu boła chyba naszo nojlepszo jako do tyj pory my rozygrali we szpilach wyjazdowych.”

 

Dariusz Fornalak (Ruch): „Gratulacje, zzasłużono wygrano Widzewa. Przed szpilem godali my sie, że niy mogymy ze takim rywalym jak Widzew, zaczinać szpilu łod 0-1, niystety zacynali my go łod 0-2. To boła fest ciyńko sytuacja. Ranga tego szpilu i tyn wynik na sztarcie nos przerostoł i niy byli my we sztandzie, w żodyn sposób tyj czynści gry uporzondkować. Jakość boła po stronie Widzewa, a szpil skończoł trzeci tor we doliconym czasie piyrwszyj połówy.

Niy łatwo wyłazi sie na drugo połowa przi 0-3, ale musza podziynkować zespołowi, że niy zwariowali, podjynli może nie walka, ale pokozali trocha wiyncyj umiejyntności ze takim przeciwnikiym.

Tyn szpil boł sfalony juz we piyrwszyj połowie, a Widzew wygroł zasłużynie.

Po szpilu somy mondrzyjsi, niykierych ranga szpilu trocha przerosła, a terozki moga pedzieć, że niystety, ale decyzje personalne boły złe.”


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.