#SzlachetnoPaczka łod kybiców Ruchu Chorzów!

Co roku wybiyro sie jedna rodzina, kero łostaje obdarowano na świynta. We tym roku we Chorzowie szponsor sie wycofoł i co? I do akcji wkroczoł Niybieski Świynty Mikołoj – Szymon Michałek.

Szymon cy inaczyj Simon to swój chop. Znajom go chyba wszistkie bajtle co łażom na Cicho 6. To łon łorganizuje akcja Niybieski Bajtel i to łon mocno działo na rzecz nowygo sztadionu Ruchu. Łostatnio uruchamio tyż projekt Cicha6.com

Jakby niy jego zaangażowanie to rodzina co miała dostać Szlachetno Paczka łostałaby ze niczym, ale Simon na to niy móg pozwolić. We niyspełna tydziyń nazbiyroł prezynty i kwota gotówki żeby rodzina miała świynta udane.

„Darów nazbiyrali my tyla, że somy zaskoczone. Wiedziołech, że sie akcja udo, ale jestech fest miło zaskoczony tym jak ta akcja udało sie przeprowadzić. Ponad 3000 zł we gotówce, wiele darów rzeczowych. Kupili my kuchynka gazowo i butla. Somy fest wdziynczne kybicom za łokozanie serca, że je łotwarli na ta rodzina” – godoł Simon.

Rodzina fest sie cieszoła, na pewno chocioż trocha te świynta bydom mieli łosłodzone.

Za pomoc i syrce dziynkujymy:

Agnieszka Potoczny
Renata Hericht
Sklep Bella Storia
Stowarzyszenie Fajnie jest Pomagać
Izabela Klos
Pani Magda z Opola
Sebastian Ś
Agnieszka J
Marcin
Bobik
Adam ze Szczecina
Karol
Adam W
Grzegorz (Ekovolt)
Łukasz P
Marek S
Sebastian S
Piotr T
Patryk W
Mariusz F
Łukasz R
Dawid G
Robert L
Damian D
Adrian Z
Maciej G
Bartek P
Artur z francuskiej emigracji
Marek z wiślackiego Krakowa
Patryk O
Dawid B
Michał K
Bożena J
Renata H

i wszistkim anonimowym darczyńcom tyż wiylkie dziynki, a poniżyj filmik ze cołkij akcji:


własne / FB: Stadion dla Ruchu – Cicha6.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.