„Szpil na wodzie” – cyli witomy rok 1974!

Nie mogymy oprzeć sie komyntarzowi dnia dzisiejszygo i tego, co to sie nawynokwiało we Olsztynie. Zapraszomy do krótkigo tekstu we kierym je nasze zdanie:

We 1974 roku odboł sie szpil, kiery do dzisioj budzi fest wiylkie emocje. Polska szła jak po swoje po majstra świata we fusbalu, ale…jako kraj ze zakorzynionom komunom mieli my pod górka. Roz – że byli my we RFNie, dwa, że grali my ze gospodorzami.

Tamtyn szpil kożdy zno choby ino ze łopowiyści, abo już żoł i widzioł tyn szpil kery odboł sie we Frankfurcie. Fest ulewa, drynaż? Fto tam mioł kiedyś drynaż! Woda boła wszyndzie! Ino niy tam, kaj nos atakowali. Tam wody niy boło – wypompowali – a my? Ciśli pod wiatr…

Dzisioj po prawie 44 (:D) latach byli my świadkami podobnyj sytuacji…ze tom różnicom, że łostatycznie ftoś pomyśloł i zrezygnowoł ze szpilanio.

Ino tak:

Roz – my skłodali pytania, cy jadymy szpilać cy na łobiod
Dwa – dostali my jasno informacjo, że jadymy szpilać
Trzi – to niy je 20, 40, nawet 100 kilometrów
Ctyry – juz 2 szpile Stomilu som przesuniynte (oba ze Wigrami ze 15 raji szpilów)

Sporo tego sie nazbiyrało…na domiar to momy oświadczynie OSiRu Olsztyn, kaj fotki pokazujom, że trowa je gut i momy filmy i fotki ze Ruchu, kiere pokazujom, że lepij tam uważać co żodnyj traszki sie nie nadepnie…

Kożdy chciołby szpilać, bo Ruch richtig jechoł na szpil, a Stomil (przinojmynij tak godo tryner Kiereś) tyż chcioł szpilać. Ino, że trowa richtig wyglondała jak ta we Frankfurcie we 74 roku!

PZPN prośba Ruchu odciep i pedzioł, że gromy ino tak…łoni weryfikujom szpilplac po fotkach, a jak Stomil posłoł te, co doł we oświadczyniu – to sie nie ma co dziywać, że mieli my szpilać. Ino fotka nigdy niy oddo prowdy, a juz wcale jak mo grozić jaki walkowyr.

Traktujmy sie poważnie i niy róbmy se pod góra! Bo przi „zielonym stoliku” żodyn niy chce punktów! Soy przekonane, że szportowo Ruch by wygroł ze Stomilem, ino dejcie warunki do szpilanio!

Ło reszcie niy bydymy pisać, bo to zoboczycie we drugim łodcinku „Życie na niebiesko przed kamerom”, a tyn bydzie juz we wtorek.

Aha…jesce wciepna tu fotki kiere pokozoł Stomil i ta, co pokozała oficjalno zajta Ruchu:

Fotka Stomilu:

Fotka Ruchu:

Sami wsziscy widzom, co to boł za szpilplac i niy ma dziwne, że PZPN niy doł im szpilać. Żol ino, że niy posłoł nikogo ze swojij struktury wcześnij coby zbadoł sytuacja…kożdy miołby cas sie przigotować, szpilnonć jaki szparing, a tak? Wracomy ze wiylkim niedosytym i żondomy konsekwyncji!

Oświadczynie OSiR Olsztyn: OSiR Olsztyn
Oświadczynie Ruchu: Oświadczynie Zarzondu Ruchu Chorzów

PyRsk!


własne / foto: ruchchorzow.co.pl / osir olsztyn facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.