Szpil rzec świynto i niy ma, że boli!

Jak prziłazi łikynd to kożdy już ceko na ta wolno sobota, niydziela, na kluski, rolada, no i na tyn rosół ze kury i koncka wołowygo. Kybice cekajom tyż na tyn nostympny szpil swojij ukochanyj drużiny, bo bez tygo je łikynd do rzici.

Jak prziłazi juz do tygo dnia szpilowygo, cy to u sia, cy na wyjyździe to kożdy juz ino zbiyro sie na ta droga na sztadion. We domach wielko konspiracjo, kaj te bajtle lotajom i po co łone bierom te szale, treski i inksze…kaj łone ze tym wszistkim cisnom? Łone na szpil jadom! Niy ma tak, że ino sie po placu loto, że ino kajś na klopsztandze siedzom i wywijajom jakieś hausnumery, ale łone som juz od bajtla ucone, co je nojważniyjsze we łikynd.

Wiela to razy cowiyk widzioł tych kybiców, łod bajtla po starzika, cy to synek, cy dziołucha, na suma do kościoła, a potyn na szpil, na Cicho 6. Omy bez łokna paczom, a tam kożdy idzie i rycy – „RUCH! RUCH! HKS!” Sie baby dziywujom co tam dziołchy robiom, jak to fusball je a niy balet, a łone cisnom! Tam im niy ma źle! Niy ma sie co boć…wszistko bydzie gut 🙂 ta jedna lipsta ze drugom majom tam iść, sie uczić kaj bydom ich bajtle łazić i komu bydom ryceć „RUCH! RUCH! HKS!”

Bo jak synek idzie to je norma…siado we niydziela i zere te gumiklyjzy tak szibko, że mu aże sie poli we karku, ale łon już chce cisnonć na szpil, popaczyć sie jak grajom, poryceć trocha bo sztresy mo we arbajtce, a kaj mo ryceć? We chałpie? Jak łon roz pywno łostoł we doma i rycoł na ta krzinia co sie zwie tylewizor to ta jedna ze drugom kobitom juz go same wyciepnom na tyn szpil!

Potyn sie wraco ze tego szpilu…wygrany cy sfalony…jedyn pieron, cza sie szczelić jakiś biyr (te dorosłe, a bajtle to jakoś brauza kolorowo) i pogodać możno ze kumplami, abo casym ze tom swojom kobiytom i zaś cołki tydziyń do arbajtki lotać co zaś przidzie sobota, abo niydziela…sie zaś popakuje szale, treski…i pojedzie jedyn ze drugim na drugi koniyc Polski, co by zaś poryceć te nosze przyśpiywki.

Cołki tyn tydziyń, co sie do tyj arbajtki łazi to sie ino myśli, jak zaś łikynd bydzie to zaś sie póda na szpil, poryca, pooglondom jak grajom, cy sie co zmienioło, cy niy…i tak cołkie życie, póki sie dowo łazić, to tyn cowiyk łazi…szpile idzie łogdlondać we tv…jakoś Bundesliga jak tam fto szpiloł, cy inno Hiszpańsko, abo Angiylsko…ale na swoja drużina to pamiyntać jedno…łod bajtla…SZPIL RZEC ŚWIYNTO! I tak mo łostać.


Dyjwid

One thought on “Szpil rzec świynto i niy ma, że boli!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.