Szpil straconych łokazji – wypowiydzi i konferyncja po szpilu Ruch – Chojniczanka

Po dobrym szpilu zaś momy ino jedyn punkt i dalyj muszymy walczić i wygrywać nostympne szpile. Udało nom sie dzisioj pogodać z Kubą Kowalskim i byli my na konferyncji prasowyj. Zapraszom do lektury:

Wypowiydź:

Jakub Kowalski: „Piyrwszo połowa bardzo dobro wydug mie we noszym wykonaniu, cołygo zespołu. Byli my blisko przeciwników, grali my agresywnie, stworzali my sytuacje. Mieli my ich pora i uważom, że jedna to je nojmynij co my wykorzistali. Mogli my se tyn szpil inaczyj poukłodać, byli my lepsi łod Chojniczanki we piyrwszyj połowie.
Wiela nos kosztowała ta piyrwszo halbka i powinni my tyn szpil zawrzyć we tyj piyrwszyj halbce.
Jo niy patrza cy sie wyróżniom, prziszedłech tukej utrzimać Ruch we Piyrwszyj Lidze. Do tego donża i byda donżoł dopóki bydom na to szanse, ale som szpilu nie wygrym, tukej je potrzeba wszistkich chopaków, tych co szpilajom i tych co nawyt niy ma ich we osiymnostce. Nikogo niy moga pomijać bo pywnie kożdy wcześnij cy późnij dostanie swoja szansa.
Liga je dugo, niykierzy majom kartki i fto by niy wloz musi dać ze sia wszistko coby pomóc Ruchowi bo uważom, że somy tak dobrom drużinom, że na pywno niy zasługujymy na spadek.
To, że Górnik Łynczno sfaloł to do nos je niby dobro wiadomość, ale my zaś niy wygrali. Niy mogymy paczeć na innych, muszymy paczeć na sia i we końcu zapunktować za trzi. Wiadomo, że szpil ze Łyncznom to bydzie taki szpil jedyn ze nojważniyjszych bo somy we tabyli blisko sia i ftoś juz może łodskocyć na te trzi punkty, a potyn na 98-lecie gromy u sia ze Pogoniom Siedlce. Te dwa szpile bydom kluczowe beztosz szibko sie regenerujymy i juz myślimy o Górniku Łynczno”.

Konferyncja:

Krzysztof Brede (Chojniczanka): „Na pywno niy boł to do nos udany szpil. Stracili my dwa punkty, a przijechali my ze myślom ło wygraniu szpilu. Somy źli i muszymy to wszistko przeanalizować, wyciongnonć wnioski. Terozki gromy co trzi dni i jak myślimy ło awansie to niy mogymy tracić punktów we szpilach wyjazdowych”.

Dariusz Fornalak (Ruch): „Myśla, że dzisioj łoglondali my przizwoity szpil we wykonaniu łobu drużin. Grali my dzisioj ze kandydatym do awansu do Ekstraklasy, ze drużinom budowanom łode kilku lot.
Jakby my dzisioj niy stracili tora na 1-1, to myśla, że mogliby my tyn szpil wygrać. My wiedzieli, że nojsilniyjszym atutym Chojniczanki som stałe fragmynty gry i ich boło dzisioj wiela za wiela.
Zaangażowanio, ambicji, woli walki niy brakowało ani jednymu fosbalorzowi Ruchu, ale we końcówce szpilu brakło nom zimnyj krwi, doświadczynio, być może czasym wyszkolenio tychnicznygo, bo stało dwóch łobrońców Chojniczanki, a my im po prostu podowali bala”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.