Zapraszomy do zakupu karnetów na runda wiosenno!

Klub opublikowoł dzisioj cynniki karnetów na runda wiosynno II Ligi. Przipomnymy, że we tyj rundzie, Ruch…