Już dzisioj Świynto Fany Górnygo Ślunska!

Jakby mogło być inaczyj…naszo zajta szprecho po ślonsku rylacje ze szpilów Ruchu, a dzisioj je Świynto…