Komunikat Grup Kibicowskich Ruchu dot. łostatnich wydarzyń

Kybice Ruchu wystosowali komunikat dotyczôncy łostatnich wydarzyń zwiōnzanych ze Klubem i podjyntymi działaniami. Komunikat pisany po…

Spotkanie Grup Kybicowskich ze Fanami Niybieskij eRki!

Grupy Kybicowskie Ruchu Chorzów zapraszajôm na szpotkanie ze wszistkimi fanami Niybieskij eRki. Na szpotkaniu bydzie szło…