Gdy upadniesz, wstań! Nie poddawaj się! My wspieramy Cię!

Ruch Chorzów slecioł drugi roz z rzyndu i piyrwszy roz we swojij prawie 100-letnij historii zagro…

Ruch niy dostoł licyncji na I Liga – niy spełnioł 3 wymogów

Dzisioj pojawioł sie komunikat Komisji d.s Licyncji. Ruch niy dostoł licyncji na I Liga, bo niy…

Galyria „Ze Murawy” ze szpilu Ruch – Zagłymbie

Zapraszomy na naszo galyria zdjynć ze szpilu Ruch Chorzów – Zagłymbie Sosnowiec. Autorym je Dariusz Grabiński:

Konferyncja prasowo po szpilu Ruch – Zagłymbie

Zapraszomy do oglondanio zapisu ze konferyncji prasowyj po szpilu Ruch – Zagłymbie: Zalecomy podfolowanio głośników bo…

Ruch Chorzów – Zagłymbie Sosnowiec, cyli Świynto Wojna po naszymu!

Dzisioj, we ramach 33 raji szpilów we Nice 1 Lidze, gromy u sia łostatni szpil domowy…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #12

Zapraszomy Wos wszistkich gorko do łoglondanio nostympnego łodcinka cyklu Życie na Niebiesko Przed Kamerom. Zaś podsumowali…

Mini galyria ze szpilu Odra – Ruch (0-3)

Zapraszom na mało galyria fotek ze szpilu Ruchu ze Odrom. przipomna, że Ruch wygroł 3-0.

Drugo wygrano Ruchu, tym razym ze Odrom 3-0!

Niybiescy po fest dobryj grze wygrywajom dzisioj szpil ze Odrom we Opolu 3-0. Tory do nos…

Ślonski LIVE ze szpilu Odra – Ruch ino u nos!

Dzisioj kolyjny szpil Ruchu we I Lidze, tym razym jadymy do Opola szpilać ze tamtyjszom Odrom.…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #11

Zapraszomy Wos wszistkich gorko do łoglondanio nostympnego łodcinka cyklu Życie na Niebiesko Przed Kamerom. Zaś podsumowali…

Skrót szpilu Ruch – GKS (1-0)

Zapraszomy do łoglondanio skrótu ze szpilu DeRbowego, kiery wygroł ocywiście Ruch! Link: Skrót szpilu: Ruch – GKS…

Galyria „Ze Murawy” ze DeRbów Ślonska

Wcoryj wygrali my szpil ze GKSem Katowice 1-0! Zapraszomy na obszerno galeria ze tego szpilu łode…

Galyria ze przemarszu kybiców Ruchu na DeRby

Zapraszomy na galyria ze przemarszu kybiców Ruchu na derbowy szpil ze GKSem Katowice. Szpil wygrany 1-0!…

Ślonski LIVE ze DeRbów ino u nos!

Czasym cołki sezon czeko sie ino na taki jedyn szpil jak Derby. Dzisioj je tyn dziyń…

Galyria „Ze Murawy” ze szpilu Ruch – Puszcza

Zapraszomy do łoglondanio galyrii „Ze Murawy” łode Darka Grabińskiego:

Galyria „Niybieskie Bajtle” ze szpilu Ruch – Puszcza

Zaś nojlepij we cołkim szpilu zaprezyntowali sie bajtle! Zapraszomy do galyrii Niybieskich Bajtlów łode Ojgena Furasa:

Ślonski LIVE ze szpilu Ruch – Puszcza ino u nos!

Dzisioj gromy szpil we ramach 29 raji szpilów Nice 1 Ligi i gromy go u sia…

Życie na Niebiesko – Przed Kamerom #9

Zapraszomy do łoglondanio krótkigo podsumowanio łostatnich wydarzyń zwionzanych ze Ruchem Chorzów. własne