Terminy domowych szpilów Ruchu Chorzów we tym roku

Ruch Chorzów opublikowoł daty i godziny domowych szpilów we tym roku, kere łostały do końca biyżoncego…

Zapraszomy do zakupu karnetów na runda wiosenno!

Klub opublikowoł dzisioj cynniki karnetów na runda wiosynno II Ligi. Przipomnymy, że we tyj rundzie, Ruch…

Znomy ceny karnetów na syzon!

Ruch Chorzów opublikowoł ceny karnetów na cołki syzon 18/19 we drugij lidze. Sztart sprzedaży ruszo we…