Zmiany we Radzie Nadzorczyj Ruchu!

Ze funkcji wiceprezysa zrezygnowoł Pułkownik – Zbigniew Piątek i na ta chwila momy ino jednygo prezesa…