Smiany we Radzie Nadzorczyj!

Podczas wczorajszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ruch Chorzów doszło do zmian w Radzie Nadzorczej. Rezygnacje z…

Zmiana drużiny we nŏszyj lidze? Je to możliwe

Wiela wskazuje na to, że we nŏszyj lidze dojdzie do zmiany drużiny. Łazi o klub ze…