Ślonsko rylacja ze szpilu Ruch Chorzów – Stomil Olsztyn u nos!

Dzisioj łode godziny za piytnoście dziewionto wiecór zacnymy szpilać ze Stomilem Olsztyn ło piyrwsze punkty we…