Garstka wspomnień z nieco innyj perspektywy …

Żeby sie oderwać od pewnych rzeczy człowiek czasym po prostu wspomino rzeczy miłe, osoby richtich ważne……