TS Hejnał Kęty partnerem Ruchu Chorzów!

Dzisioj klub poinformowoł, że nowym partnerem łostoł klub TS Hejnał z Kęt.

We ramach współpracy Niybiescy obyjmom monitoringiem grupy trynujonce we klubie ze Kęt. Nosze trynery grup młodziyżowych bydom obserwować rozwój młodych fusbalorzy Hejnału, a nojzdolniyjsze weznymy do swojij szkółki – Akadymii Ruchu Chorzów.

We umowie je tyż informacjo, że bydymy sie wspiyrać we zakresie szkolynio i skautingu, a młode fusbalorze Hejnału bydom odwiydzać nos na turniejach czy szpilach piyrwszyj drużiny.

Umowa podpisoł we imiyniu Ruchu – prezes Jan Chrapek, a we imiyniu Hejnału – prezes Paweł Szłapa, członek zarzondu Daniel Polak i koordynator sekcji fusbalu Jarosław Krystian.

Witomy na pokładzie!


własne / ruchchorzow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.