Wdowik i Mandla odłażōm ze Ruchu!

Bartłomiej Wdowik (we środku)

Kolyjne odyjścia ze Ruchu stajōm sie faktym. Bartłomiej Wdowik i Marek mandla odłażōm ze Ruchu.

Wdowik we Ruchu zagrŏł 20 szpilów, dzisiŏj klub poinformowŏł, że niy przedłuży umowy kiero wygasŏ 30 czyrwcŏ tego roku. Bartek bydzie grŏł we prziszłym syzonie we barwach Odry Opole. Dziynkujymy za gra do Ruchu i życymy powodzyniŏ we dalszyj karierze!

Dyryktor szportowy – Marek Mandla – słożōł dzisiŏj dymisjŏ na rynce prezesa Jana Chrapka. Dymisjŏ łostała przijyntŏ.

Kybice Ruchu głośno domŏgajōm sie jesce jednyj dymisji, prezesa Chrapka.


własne / ruchchorzow.com.pl / foto: Dariusz Grabiński