We środa zebranie Rady Nadzorczyj!

ŻNN

Jutro, 8 maja mŏ sie zzebrać Rada Nadzorczŏ Ruchu Chorzów. Spotkanie mŏ sie łodbyć kole godziny dwanostyj.

Niyoficjalnie godŏ sie, że łodwołany może łostać prezes – Jan Chrapek i mŏ być łobgodanŏ prziszłość Ruchu.

Praktycznie niy ma już szans na utrzimanie Ruchu we II Lidze. Kybice gŏdali ze prezydyntem Chorzowa – Andrzejem Kotalą ło powołaniu nowygo Ruchu. Tukej niyoficjalnie wiymy, że akcjonariusze niy chcōm upadku łobecnygo Ruchu.

Wiyncyj dowiymy sie po jutrzejszym szpotkaniu rady Nadzorczyj, ale na szczegóły pywno ciynżko bydzie czekać.


własne