Widzew bez trynera!

Foto: Dejvid

We Łodzi tyż sie dzieje. Niyspełna miesiōnc czasu trynerem bōł Zbigniew Smółka. Po szparingu ze Chrobrym pożegnŏł sie ze tym sztanowiskiem.

Wiela nadziei i planów bōło wiōnzanych ze trynerem Smółką, jednak pani prezes – Martyna Pajączek postanowiōła, że dalyj drużina bydzie prowadziōł inny tryner.

Zwolnienie Smółki bōło do przewidzeniŏ łod dłuższygo czasu. We Łodzi wiadomo bōło, ze pani prezes niy do końca chce ze nim współpracować. Gŏdŏ sie tyż, że dyrechtor szportowy – Łukasz Masłowski, tyż może pożegnać sie ze swojŏm posadŏm.

Nowym trynerem Widzewa mŏ ponoć zostać Marcin Kaczmarek.


własne / wtm.net / widzew.com / widzew24.pl