Wielki Ruch drugim stowarzyszeniem we Polsce?

Odkŏnd ruszôła akcja #wspieramWR do stowarzyszyniŏ Wielki Ruch co chwila zapisujŏm sie nowe osoby. Je wielkŏ szansa stać sie drugim pod wzglyndem członków stowarzyszyniem we Polsce.

Na obecnŏ chwila zapisanych je 1037 osób. Do drugigo placu – kiery zajmuje obecnie stowarzyszynie kybiców klubu ze Zabrza – brakuje ino 29 osób. Je zatym srogo szansa, że niybawym nŏsze stowarzyszynie bydzie na drugim placu.

Mimo, że trwŏ pauza wakacyjnŏ i Wielki Ruch niy prowadzi spotkań, to mŏmy zapewniynie, że po zapisach bydŏm cŏłki czŏs dodŏwać nowych członków.

67766,66 – tyla złotych (stan na 10 czyrwcŏ) je obecnie dostympne we budżecie Wielkiego Ruchu, a już 19477,50 zł zostało przekŏzane na Klub. Te cyfry pokazujŏm, że kybice majōm realny wpływ na Klub. Środki idŏm na przikał na nowe tory do UKSu, czy podstawowe środki jak woda do fusbalorzy.

Jak jesce żeś sie nie zapisŏł, to cŏłki czŏs możesz to zrobić on-line. Tukej mŏsz link => Wielki Ruch – zapisy online

Pamiyntej! Kŏżdy z nŏs grŏ do jednygo tora! Modrego!


własne / wielkiruch.pl