Wielki Ruch mŏ 4 lata!

Cztyry lata tymu powstało Stowarzyszenie Kybiców – Wielki Ruch! Dzisiej, ze tyj łokazji składomy nŏjszczersze życzynia – Wszistkiego dobrygo, Niebieskigo i coby te Stowarzyszenie trwało tyla lot, ile bydzie trwać Ruch!

Wszistkim członkom życzymy radości i dumy ze bycio czynściom Wielkiego Ruchu, a kożdy co niy umi sie zdecydować, to gibko sie zapisujcie bo na serio fest waRto!


własne