„Wierzymy w siebie i zrobimy wszystko, żeby zdobywać 3 punkty w każdym meczu” – wywiad z Mateuszem Lechowiczem

Foto: Ruch Chorzów

Mateusz Lechowicz dzisiaj podpisał kontrakt z Ruchem Chorzów do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Pogadaliśmy chwilę z Mateuszem po podpisaniu kontraktu. Zapraszamy do lektury:

Życie na Niebiesko: Przede wszystkim witamy w Ruchu. Z drużyną jesteś już jakiś czas, jak wrażenia z tego okresu przygotowawczego? Wejścia do drużyny?

(Przede wszystkim witomy we Ruchu. Ze drużinom jeżeś już koncek czasu, jak wrażynia ze tego okrysu przigotowawczygo? Wejścio do drużiny?)

Mateusz Lechowicz: Na pewno początek był dla mnie ciężki. Dawno nie spotkałem się z taką dużą intensywnością na treningach. Z czasem zacząłem się do tego przyzwyczajać i z treningu na trening czuć się coraz lepiej. 
Jeśli chodzi o szatnię to jest bardzo dobrze. Wszyscy się dogadujemy i tworzymy jedność.

(Na pywno początek boł do mie ciynżki. Downo niy spotkołech się ze takom srogom instynsywnościom we tryningach. Ze czasym zacłech się przyzwyczajać i ze tryningu na tryning czuć się coroz to lepij.
Jeśli łazi o szatnia to je dobrze. Wsziscy się dogadujymy i tworzymy jedność).

ŻNN: Przychodzisz do drużyny w nie komfortowej sytuacji jeśli chodzi o sytuację w tabeli, jedynie 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Jak to na Ciebie działa?

(Prziłazisz do drużyny we ciynżkij sytuacji jeśli łazi o tabyla, ino 4 punkty przewogi nad sztrefom spadkowom. Jak to na Cia dzioło?)

ML.: Uważam, że aktualna pozycja w tabeli nie jest odzwierciedleniem naszych umiejętności. Stać nas na więcej, wierzymy w siebie i zrobimy wszystko, żeby zdobywać 3 punkty w każdym meczu i piąć się w górę tabeli.

(Uważom, że aktualno pozycjo niy przekłado się na nosze umiejyntności. Stać nos na wiyncyj, wierzimy we sia i srobiymy wszystko, coby we kożdym szpilu robić 3 punkty i ciś się we góra tabyli.)

ŻNN: Znasz klub, jego historię?

(Znosz Klub, jego historia?)

ML.: Pewnie, że tak. Często przebywałem na Śląsku. Mam tu dużo znajomych. Wiem jak ludzie żyją i identyfikują się z Ruchem. Ciężko było im przeżyć dwa spadki, szczególnie, że jeszcze niedawno Ruch walczył w eliminacjach Ligi Europy. Teraz Ruch odbudowuje swoją pozycję i mam nadzieję, że będę miał w tym swój udział.

(Ja. Czynsto bołech na Ślonsku. Mom sam wiela znajomych. Wiym jak sam ludzie żyjom i identyfikują się ze Ruchem. Ciynżko boło im przeżić dwa spodki, a jesce niy tak downo Ruch bioł się o Liga Europy. Terozki Ruch się odbudowuje i mom nadzieja, że byda mioł we tym swoja rola.)

ŻNN: Jesteś prawym obrońcą, ale grać możesz również w środku obrony i jako defensywny pomocnik.

(Jeżeś prawy łobrońca, abo środkowy łobrońca i pomagier.)

ML.: Nie ma dla mnie większego znaczenia na jakiej pozycji gram. Od trenera zależy gdzie mnie ustawi i jakie zadania mi powierzy. Myślę, że sobie z resztą poradzę.

(Niy ma do mie znaczynio kaj szpilom. Łod trynera zależy kaj mie ustawio i jakie do zadania. Myśla, że ze resztom dom się rady.)

ŻNN: Porozmawiajmy o konkurentach. Na prawej obronie Konrad Budek, w środku Lukas Duriska.

(Pogodejmy terozki ło konkuryncji. Na prawyj Konrad Budek, we środku Lukas Duriska.)

ML.: „Budziu” zagrał sporo meczów. Widać po nim spokój i boiskową jakość. Myślę, że walka o pierwszy skład może nam tylko pomoc. Wszystko oczywiście w ramach zdrowej rywalizacji. 
Z Lukasem jest podobnie. Bardzo dużo pomaga i podpowiada. Przecież wszyscy mamy wspólny cel- dobro zespołu.

(„Budziu” zagroł sporo szpilów. Widać po nim spokój i boiskowo jakość. Myśla, że walka ło pierwszy skład może nom ino pomóc. Wszistko oczywiście we ramach zdrowyj rywalizacji.
Ze Lukasem je podobno sytuacjo. Fest wiela pomago i podpowiado. Wsziscy przeca momy wspólny cel – dobro drużyny.)

ŻNN: Wygraliście już 6 sparingów, w sobotę ostatni test z Górnikiem Polkowice. Podchodzisz do tych meczów poważnie?

(Mocie już wygrane 6 szparingów, we sobota zagrocie tyn łostatni ze Górnikiem Polkowice. Podłazisz do tych szpilów na poważnie?)

ML.: Co prawda to nie mecze ligowe, ale mimo wszystko nikt ich nie zamierzał i nie zamierza odpuszczać. Te sparingi są podsumowaniem tego nad czym pracujemy na treningach. Staramy się to stopniowo wprowadzać w nasza grę, tak żeby być gotowym na pierwszy mecz o stawkę.

(Niy som to szpile ligowe, ale żodyn niy zamierzoł i niy zamierzo łodpuszczać. Te szparingi som podsumowaniym noszyj roboty na tryningach. Staromy się to wprowadzać we naszo gra, tak, coby być narychtowanym na pierwszy szpil ło punkty.)

ŻNN: A teraz już na luźno, kibice Ruchu zapewne chcieliby wiedzieć, czy umiesz godać po naszymu?

(Terozki na luźno, kybice Ruchu chcieliby wiedzieć, czy szprechosz po naszymu?)

ML.: Nie ma dla mnie problemu ze Śląska gwarą. Dosyć szybko przekonali się o tym koledzy w szatni którzy też godają i nasz fizjoterapeuta Filip z którym też czasami uda mi się pogodać. 
Nie ma się czego wstydzić. To tradycja ludzi którzy tu mieszkają, która niestety umiera. Także spokojnie, jak ktoś chce ze mną pogodać to zapraszom.

(Niy ma problemu ze Ślonskom godkom. Szibko ło tym się dowiydzieli kolegi ze drużyny kierzy tyż godajom i nosz fizjoterapeuta Filip ze kierym czasym udo mi się pogodać.
Niy ma się co wstydzić. To je tradycjo ludzi kierzy sam miyszkajom, kiero niestety umiyro. Także jak fto chce się ze mnom pogodać to zapraszom.)

ŻNN: Czego możemy Ci życzyć w Niebieskich barwach?

(Czego momy Ci życzyć we Modrych barwach?)

ML.: Najważniejsze będzie dla mnie zdrowie i gra. Jeżeli te dwie rzeczy się spełnią to jestem przekonany, że dam z siebie wszystko na boisku dla dobra całej Niebieskiej społeczności.

(Nojważniyjsze bydzie zdrowie i szpilanie. Jak te dwie rzecy się spyłniom to jestech przekonany, że dom ze sia wszystko na szpilplacu dla dobra cołkij Niybieskij społeczności.)

ŻNN: Tego Ci zatem życzymy i dziękujemy za rozmowę.

(Tego Ci zatym życymy i dziynkujymy za rozmowa.)

ML.: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich sympatyków Ruchu.

(Dziynki i pozdrawiom wszystkich kibiców Ruchu.)rozmawiał: Dejvid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.