Wigry Suwałki – Ruch Chorzów (0:2) – „Kŏżdy szpil jest do nŏs ważny” [KONFERENCJA PRASOWO]

Miŏł to być trudny szpil, ale niy wyglōndało na to, że dzisiej Ruch bydzie wracać na tarczy i po torach Piotra Stępnia i Tomasza Foszmańczyka, ta tarcza zabierŏmy ze sobom do autokaru na Ślōnsk!

Po szpilu odbōła sie konferencja prasowo keryj zapis po naszymu prezentujymy poniżyj:

Jarosław Skrobacz (Ruch): „Daleko droga przed nami. We jedna i drugo strona wiync na pewno te punkty cieszom. Dobrze rozpracowali my drużina Wigier. Myśla, że oni inaczyj szpilajom niż we poprzednij rundzie i tukej gratuluja trynerowi Mokremu.

Dzisiej my musieli sie narobić coby zablokować wszistkie atuty gospodorzy i udało sie nom to. Do pauzy bōł momynt kaj Bielecki wybroniōł nŏm wynik i we drugij połowie już wiater co nŏm zawadzôł to pomôg i rywale niy tworzyli już zagrożynio. Szło sie jeszcze pokusić o jakieś tory, ale sômy ze tego szpilu zadowolyni. Kŏżdy szpil jest do nŏs ważny i we kŏżdym muszymy punktować”.

Grzegorz Mokry (Wigry): „Gratuluja trynerowi Skrobaczowi bo zasłużyli goście na wygrano. Wcześniejsze szpile grali my lepij niż dzisiŏj i mieli my wiyncyj sytuacji, a dzisiej za nami nôjgorszy szpil we tym roku.

Mimo słabego szpilu bōł momynt, kery môg nos utrzimać we szpilu, ale dobitki chyciōł Bielecki i to bōła jedna naszo sytuacja, a potyn mieli my trzech napastników i niy mieli my okazji do torów. Grali my ze drużinom bardzo dobrom i chciŏłbych, coby to bōła cenno lekcja do nŏs”.


własne / ruchtv / foto: ruchchorzow.com.pl