Wraco Typer Na Niebiesko!

Wraco liga, wraco tyż naszo zabawa! Typer na Niebiesko wkraczo we decydujōnco faza!

Jak grać? Wystarcy, że sie zarejestrujesz, abo zalogujesz pode linkiem

Typer Na Niebiesko

i wytypujesz wyniki szpilów III grupy III Ligi! Co idzie wygrać? Za piyrwszy plac łobiod łode szponsora zabawy – Baru Kinga!

Zapraszŏmy do zabawy!


własne