Wygrano we doliconym czasie ze Olimpiom Elblong – konferyncja prasowo

Po szpilu byli my na konferyncji prasowyj, zapraszomy do czitanio cołkij po naszymu:

Adam Boros (Elblong): „Myśla, że przegrywajonc szpil we 90 minucie, żodyn niy umi sie ze tym tak do końca dać rada. Ze przebiygu szpilu, zawody na rymis, niy boło jakiś łokazji 100-procyntowych, wszistko wskozywało na rymis, gospodorze mieli kilka łokazji po szczałach ze dalszyj odlygłości, my mieli kilka elemyntów, kiere powinni my inacyj skońcyć.
Sprawiydliwości niy ma co tukej szukać, bo niy ma co godać, że rymis bołby szprawiedliwy, ale jo łosobiście chciołbych, żeby nom syndziowie takie elwry gwizdali, kaj żodyn sie tygo niy spodziywoł, łoncznie ze drużinom gospodorzy. Boł jednak elwer, kożdy bydzie mieć swoja opinia na tyn tymat, jo uważom, że we 90 minucie takich elwrów sie niy gwizdo”.

Dariusz Fornalak (Ruch): „Fest trudny szpil, ważne trzi punkty zdobyte dziynki dużyj determinacji, szczygólnie we drugij połówce. Niy wyglondali my dzisioj nojlepij fizycznie, beztosz ta piyrwszo halbka boła tako nijako we noszym wykonaniu. Fusbalorze bali sie podyjmować decyzja, czy witrzimajom tyn szpil do końca, jo to tak łodbiyrom z boku. We drugij czynści szpilu wiyncyj boło zdecydowanio, agresji i to prziniosło efekt. Dopisujymy trzi punkty, momy tydziyń spokojnyj roboty, bo trza jesce robić nad wieloma elemyntami.

„Kendżi” widzioł moja mina jak włazioł do szatni, wie wszistko na tymat zachowanio po torze. Zostowmy to nom, my to przeanalizyjymy, tak jak Urbańczyk, niy zagroł dzisioj dobrego szpilu, łon wie czego sie łod niygo oczekuje i my muszymy mu pomóc coby prezyntowoł tako dyspozycja jak piyrwy.

Co do Duriski to zacytuja klasyka „wloz do akcji ze marszu, niy umoł nawyt ronk. Jestech zadowolony ze jego postawy we tym szpilu.

Cołki czos to godom, że proporcje młodziyż – doświadczynie som jesce zachwiane i poczebujymy jesce ludzi, coby wzmocnić tyn zespół i wyrównać te proporcje, ale niy powiym na jakich pozycjach, bo niy chca spekulować”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.